Welkom » artikelen

GEZOND WORDEN DOOR OVERTUIGING.

Veel mensen praten dagelijks over het bewustzijn maar vaak is onduidelijk wat men bedoelt. Het begrip bewustzijn  heeft voor veel mensen verschillende betekenissen. Is het een opvatting, heeft het te maken met het bevattingsvermogen, kennis of inzicht in het groter geheel? Sommige wetenschappers zijn daar nog steeds niet achter en denken dat ons bewustzijn slechts bestaat uit ‘ons brein’. Een dergelijke theorie snijdt ons af van de werkelijkheid, van wie we werkelijk zijn. Immers alles is energie, de kosmos, de aarde en ook de mens is energie. In mijn ogen heeft de meest moderne wetenschap, de Quantum Fysica, reeds bewezen dat alles één groot energieveld is en wordt gestuurd door een intelligentie. 

 Wat ik hier vertel moet u zeker niet als waarheid opnemen het is mijn visie van bewustzijn.

De Goddelijke kracht die onze fysische wereld heeft geschapen komt van de metafysica. De kracht die alle fysische deeltjes laat draaien, de tijd laat lopen en de planeten laat draaien is volgens mij van metafysische afkomst in de vorm van informatie.

Ik ben ervan overtuigt dat het bewustzijn, door middel van emoties en gedachte, het metafysische veld dat onze fysische wereld genereert, kan beïnvloeden en zo de realiteit kan veranderen.

Materie bestaat er in feite niet, alle materie is bestaat uit (verschillende) energiefrequenties. Alles is met elkaar verbonden door één groot bewustzijnsveld en ieder van u heeft een ervaring als zijnde de persoon te zijn die u denkt te zijn. Elk mens is gevormd door zijn omgeving, eerst de ouders, dan school, werk, sociale omgeving e.d. . Sommige mensen kregen steeds te horen dat ze niet deugden, niets konden, hun best niet deden, werden gepest op school en zelfs werden mishandeld of verkracht. Al deze zaken hebben mensen geconditioneerd tot wat ze nu zijn en die programmering beïnvloed uw functioneren, elke dag opnieuw.

U zult zeggen maar de wereld buiten mij bestaat toch, die zie en ervaar ik toch? Helaas de voorgeprogrammeerde zaken uit uw verleden spelen zich af in uw hoofd. Maar vraagt u zich af, als u een hamer op uw hoofd krijgt doet dat toch pijn? Dat is dus heel reëel. Hoe is dat dan te verklaren? Dit komt door onze vijf zintuigen, alles wat wij ervaren gebeurd door electische signalen welke door de hersenen worden vertaald. Hierdoor ontstaat onze wereld, welke in feite alleen bestaat in uw hoofd, de rest is illusie.

Neem bijvoorbeeld het kijken door uw ogen, wat wij voor realiteit aannemen zijn slecht elektrische signalen, deze gaan de hersenen in en worden als het ware door een decorder en geleiders naar een plaats in de hersenen gebracht waar ze zodanig worden vertaald dat er een beeld ontstaat, licht komt niet in je hersenen.

Hetzelfde geldt voor geluid, er bestaat geen geluid, dit zijn electische signalen welke ontvangen worden door uw oren die dit vertalen en er voor zorgen dat er een geluid in uw hoofd wordt geproduceerd. .

Zo ook met gevoel, smaak en reuk. Neem iets te eten en het product wat u eet geeft bepaalde elektrische signalen af waardoor u in uw hersenen proeft wat het is. Door de perceptie te veranderen bijvoorbeeld onder van hypnose te zeggen dat de aardappel een appel is, zullen uw hersenen de aardappel gaan herkennen als de smaak van een appel.

Overtuiging is het sleutelwoord. U weet dat vuur heet is maar hoe kan dan iemand over vuur lopen zonder zich te branden? Simpel een illusie kan geen illusie verbranden. Degene die dit doet is er van overtuigd dat het vuur niet heet is en brand zich ook niet. Op het moment dat hij zich herinnert dat vuur heet is verbrand hij zich.

 

Als alles één is dan betekent het dat u invloed heeft met elke beslissing die u maakt op uw omgeving, maar ook dat u de ander bent en dat de ander u is, ieder met zijn unieke ervaring. Ook is gebleken dat wij door de observeren de realiteit zoals wij die ervaren kunnen beïnvloeden, inderdaad door overtuiging, we zien al een andere uitkomst en zijn er van overtuigd dat het zo zal zijn en voelen de bijbehorende emoties al in ons hart.

Het onderbewustzijn kent geen verschil tussen werkelijkheid zoals wij deze ervaren en fictie, want in het grote energieveld zijn alle mogelijkheden aanwezig. Verander uw perceptie en de wereld veranderd om u heen. U zet daarmee een stap naar bewust wording en de versterking van uw energie lichaam. Emoties, zoals gevoel van onveiligheid, negatieve ervaringen, overmatige stress en angst beperken uw ( Goddelijke) groei en kunnen leiden tot gezondheiklachten.

Vandaar dat ik zo enthousiast ben over hypnose, wat direct invloed kan hebben op wie u bent en denkt te zijn. Dat alle (negatieve) programmeringen die u in de loop van uw leven (on)bewust hebt opgeslagen in uw onderbewustzijn  en u beperken in het goddelijke, kunnen worden hergeprogrammeerd, waardoor u contact kunt maken met uw innerlijk en mogelijkheden ter beschikking krijgt om gezondheidsklachten en ziekten kunt helen of relaties kunt verbeteren en zoveel meer. U kunt vanaf nu kiezen te leven vanuit drie perspectieven: angst of liefde, in het verleden of in het NU of in de toekomst en in het NU. U kunt de werkelijkheid creëren die u wenst te ervaren.

 

 

“Wonderen bestaan niet, ze zijn namelijk heel gewoon; zo krachtig zijn we!”

Hieronder een video van een chinees ziekenhuis waar men opereert zonder te snijden,  chemo,bestralingen e.d

De artsen zijn opgeleidt om te voelen dat iets al gebeurd is en door de kracht van de gedachten laten ze bij een vrouw die in het westen niet geopereert kan worden binnen 3 minuten een tumor verdwijnen!

 

 

Henri van Veen